Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Misja, obraz kobiety trzymającej w dłoniach napis Misja

MISJA – wartości, które wyróżniają Twoją firmę

Misja…  co to takiego…

Misja (od łac.misio – posłanie, wysłanie), natomiast w oparciu o liczne definicje słownikowe można pokusić się na określenie, że misja to odpowiedzialne zadanie do spełnienia, ważne zlecenie do wykonania, posłannictwo.

Znaczenie misji w odniesieniu do firmy lub przedsiębiorstwa, wiąże się z charakterystyczną rolą do spełnienia przez firmę, wyrażająca jej odrębność ( tożsamość organizacyjną) i sens istnienia.
Przedsiębiorca powinien dostrzec szczególną rolę do spełnienia po przez zaspokojenie potrzeb czy też pragnień adresatów oferty przedsiębiorstwa, w sposób lepszy niż czynią to konkurenci.

Aby sprostać takiemu przedsięwzięciu, to przed firmą stoi odkrycie jej możliwości organizacyjnych oraz sprawdzenie czy działania w tym zakresie są zgodne z przyjętym kierunkiem działań, zestawem zasad, czy też przyjętych wartości funkcjonujących w danej organizacji. W efekcie Misja, to ogólny cel organizacji, wybrany przez nią kierunek, do którego dana firma  zmierza.

Na charakter misji składa się szereg czynników a ważniejsze z nich to:

 • Klienci
 • Produkty i usługi
 • Obszar działania
 •  Technologia
 •  Pomysł na przetrwanie
 •  Filozofia działania
 •  Własny wizerunek
 • Troska o publiczny wizerunek (image) firmy
 •  Troska o własnych pracowników

Prawidłowo sformułowana misja…

Aby misja spełniła swój cel powinna być prawidłowo sformowana, a przy przygotowując się do tego procesu należy wziąć pod uwagę poszczególne wskaźniki:

 • Wskazujące pożądaną kulturę organizacji
 • Stanowiące punkt odniesienia dla pracowników, co sprzyja ich identyfikacji z organizacją
 • Stwarzanie podstawy do mobilizowania zasobów organizacji
 • Zapewnienie jednolitość zamierzenia strategicznego w obrębie organizacji
 • Dostarczenie kryterium rozmieszczenia zasobów w organizacji
 • Ułatwia przekształcenie celów w strategię i inne przedsięwzięcia
 • Nie określa sposobu realizacji zadania

W praktyce najczęściej preferowane wartości dotyczą:

 • Bycia najlepszym
 • Ważności szczegółów wykonania
 • Ważności pracowników jako ludzi
 • Wysokiej jakości produktów i usług
 • Innowacyjności większości pracowników
 • Ważności wzrostu ekonomicznego i rentowności

Przyczyny tworzenia misji…

Bez względu na to, czy tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, czy też zmieniane istniejące, koniecznym jest zdefiniowanie pola jego działania. Dokonać tego można poprzez formułowanie misji przedsiębiorstwa.

Można podać szereg celów, dla realizacji których istnienie misji jest warunkiem koniecznym:

 • Osiągnięcie jednoznaczności dążeń i zadań
 • Dostarczenie podstawy dla alokacji zasobów
 • Stworzenie podstaw i zasad dla właściwego użytkowania zasobów
 • Określenie zasad tworzenia klimatu wewnątrz organizacji
 • Dostarczenie pracownikom sposobu artykulacji oczekiwań
 • Ułatwienie tłumaczenia celów w operacyjną strukturę działania, która odzwierciedla priorytety
 • Zasygnalizowanie odrębności.

Funkcje misji:

 • Uwiarygodnia
 • Ukierunkowuje
 • Inspiruje
 • Integruje
 • Stabilizuje

Struktura misji

 • Po co istniejemy?
 • Do czego dążymy?
 • Co mamy osiągnąć?
 • Czyje (podmiotowo) i jakie (przedmiotowo) potrzeby zaspokajamy?
 • Jakie jest nasze społeczne przeznaczenie?

Standardy misji

 • Konwencjonalny – co, jak i dla kogo robimy?
 • Oparty na generalnych zasadach działania – jakich reguł przestrzegamy?
 • Oparty na społecznej wrażliwości – przed kim i za co odpowiadamy?
 • Wynikający z osiągnięć i tradycji firmy – z czego jesteśmy dumni?

Kreowanie misji

 • Tworzenie zespołu
 • Gromadzenie informacji o organizacji
 • Wybór wartości istotnych dla organizacji,
 • Sformułowanie misji zgodnie z zasadami
 • Upowszechnienie misji wśród pracowników

Cechy „dobrej misji”

 • Wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości.
 • Wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników.
 • Proces jej realizacji jest wiarygodny.

Przykłady misji…

1. Misją firmy Coca-Cola HBC Polska

Przynosić orzeźwienie konsumentom naszych produktów
Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa
Wypracowywać zysk dla naszych udziałowców
Aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

Źródło: http://www.coca-colahellenic.pl (23.05.2014).

2.Misja firmy PKP Intercity

Zapewnienie klientom bezpiecznej, wygodnej i punktualnej podróży.”

Źródło: http://intercity.pl (23.05.2014).

3.Misja firmy OCEANIC S.A.

Misją firmy OCEANIC S.A. jest pomoc osobom, które mają wrażliwą i skłonną do alergii skórę, poprzez tworzenie bezpiecznych, skutecznych i nowoczesnych kosmetyków, które pozwolą im prowadzić normalne życie, bez odczuwania dolegliwości alergicznych.

Źródło: http://www.oceanic.com.pl (23.05.2014).